Borja Flyga


Bollnäs MFK´s tips till nybörjare


 
Skolflyg


Radiostyrt modellflyg är en hobby som kan utövas i nästan alla åldrar. Skolflygningen är till för alla som vill lära sig hantera ett radiostyrt flygplan.

Om Du är intresserad av att börja radioflyga, är Du välkommen att ta kontakt med oss. Enklaste sättet är att besöka fältet och tala med någon av klubbmedlemmarna, eller ta kontakt med någon av kontaktpersonerna som finns på hemsidan.

Ytterligare information om Skolflyg hittar du under länken Skolflyg i menyn till vänster

 


Kostnaderna för att utöva vår hobby


Vilka investeringar behöver Du göra om Du passerat "prova på" stadiet och bestämt Dig för att börja radioflyga på allvar?

Om Du vill börja med motorflyg behövs självfallet en modell, en motor och en radioanläggning. Beroende på om Du väljer el-flyg eller förbränningsmotorflyg behövs lite olika tillbehör såsom startbatteri och startmotor till förbränningsmotorer eller drivbatteri och laddningsaggregat till el-flyg.

En grov uppskattning är att minimikostnaden för att komma igång med flyg ligger runt 3000 - 4000 kr om du köper ny utrustning. Av denna kostnad är en del att betrakta som engångskostnad, så om Du vill satsa på ytterligare en modell kommer en del av utrustningen i grundinvesteringen (exempelvis radiosändare och startutrustning) att kunna användas även till den. Köper du begagnade prylar kan du komma undan betydligt billigare och ändå få mycket bra utrustning.Förslag på utrustning till dig som nyss börjat


Modellen


Vi anser att den första modellen bör vara en högvingad modell, så kallad trainer, i mellanstorlek.

En högvingad modell är självstabil på ett annat sätt än en lågvingad, eftersom modellens tyngd "hänger" under vingen och strävar efter att hålla den rättvänd.

Med mellanstorlek på modell menar vi att den har ett vingspann på Ca: en meter. Modellen är då tillräckligt stor för att inte vara allt för vindkänslig. Utrymmet i modellen är också stort nog för att radioinstallationen skall bli enkel i dom fall man inte köper modellen Ready To Fly (RTF).

Det finns många olika Trainermodeller som lämpar sig bra för nybörjaren. Om du vill ha tips är du välkommen att kontakta klubben.

 


Radion


Radioanläggningen är en investering som Du kommer att ha glädje av under många år. Om Du bygger flera modeller, behöver du inte köpa en komplett radioanläggning för varje modell. Erfarenhetsmässigt vet vi att det på sikt lönar sig att satsa på rejäla prylar som det går att växa i.

En motormodell av trainertyp styrs normalt med 4 funktioner. Sidroder, höjdroder, skevroder och throttel ("gasen"). Den radio man köper skall alltså ha minst 4 kanaler.

Den dag man köper en andra modell är det en fördel om radion kan hantera flera uppsättningar med inställningar, så kallade modellminnen. I modellminnet lagras för respektive modells inställningar för servoriktning, storlek på utslag mm. Detta gör det enkelt att använda en radiosändare till flera modeller.

Liksom i fallet med modellen så finns det ett stort utbud av radioanläggningar och om du vill ha hjälp så kontakta klubben.Motorn


Det är svårt att ge generella råd om motorer eftersom det är så många faktorer som spelar in. Det man först måste bestämma sig för är om man vill flyga el eller bränsle. Bägge alternativen har sina för och nackdelar och vi i klubben hjälper dig gärna med råd.

 


Övrigt


Vad behövs mer än modell, radio och motor?


Om du väljer förbränningsmotor:

Bränsle förstås, samt för att få igång förbränningsmotorn behövs glödström. Om man är rädd om fingrarna kan det också vara bra att ha en startmotor.

Det finns "startpaneler" med uttag för startapparat och glödströms-klämma att köpa i hobbyhandeln. Dessa drivs vanligen av ett 12 volts batteri.


Om du väljer el:

Batterier (ackar) som är anpassade till din modell, batteriladdare som klarar av att ladda den typ av batterier som du väljer. Det är mycket viktigt att man använder rätt sorts laddare samt följer laddningsinstruktionerna eftersom batteriet annars kan explodera eller orsaka häftig brand. En mycket bra investering är en laddpåse i vilken man har batteriet under laddning.


Ytterligare utrustning:

En enklare uppsättning av verktyg kan det vara bra att ha med sig till fältet.

För att transportera utrustningen kan en "fältbox" med plats för de nödvändigaste prylarna vara bra. Varför inte bygga en själv?


 


Medlemskap i Bollnäs Mfk


Om Du bestämt Dig för att bli medlem i Bollnäs Mfk, anmäler Du ditt medlemskap via mail eller också tar Du kontakt med vår kassör David Eriksson genom att sända ett meddelande enligt instruktionerna under "Bli medlem" i menyn till vänster.


 


 


 


Länk till Pilotskola


www.rcflygskola.se

www.rcflygskola.se/Pilotskola.htm